World Cleanup 2012 begint op 24 maart met acties in Slovenië en Portugal

Op 24 maart gaat de wereldwijde civiele beweging genaamd World Cleanup 2012 van start met twee grote schoonmaakdagen in Slovenië en Portugal, gevolgd door een actie in Tunesië de dag daarna. De serie van schoonmaakdagen, waaraan wereldwijd meer dan 80 landen deelnemen, zal plaatsvinden gedurende de zes maanden durende campagne van World Cleapup 2012 die op 25 september 2012 zal eindigen.

Het doel van de actie is het oplossen van het probleem van de illegale dump van afval op zowel een lokaal als globaal niveau op zowel korte als lange termijn. Dit door een groot deel van de maatschappij te betrekken bij schoonmaak activiteiten tijdens de actie dag, het onder de aandacht brengen van de problematiek gerelateerd aan het illegaal dumpen van afval en het betrekken van zowel experts, politieke en lokale leiders om een duurzamere systematische oplossing te vinden. De initiatiefnemers van de actie zijn leden van de internationale civiele beweging Let’s Do It World – welke werkt aan het wereldwijd samenbrengen van mensen en hun inspanningen om een schoon en gezond milieu mogelijk te maken.

De twee landen welke de eerste schoonmaakacties op de 24ste organiseren, Portugal en Slovenië organiseren hun acties voor de tweede keer. In Portugal is het doel om evenveel deelnemers als in 2010 te betrekken, 100.000 vrijwilligers, om de enorme hoeveelheid illegale dump locaties over het gehele land op te ruimen. Carlos Evaristo, een van de 6 initiatiefnemers achter de acties in Portugal zegt: “Deze keer was het lastiger om de gemeenten mee te krijgen. Het is zeer duidelijk dat zij deze keer gewoonweg minder middelen voor handen hebben om ons te helpen”. Evaristo heeft samen met een team van meer dan 100 nationale en lokale coördinerende vrijwilligers zes maanden aan de voorbereidingen van de grote schoonmaak gewerkt, met als doen om rond de 15.000 ton afval op te ruimen op de 24ste.

Ook Slovenië ruimtvoor de tweede maal afval. Als huidig recordhouder binnen de beweging door het betrekken van maar liefst 14% van de bevolking bij de actie van 2010, wil het land deze keer wil men het record minimaal evenaren door 250.000 afvalruimers de betrekken bij de schoonmaak actie. “Het doel van onze actie is om het bewustzijn rondom de milieu problematiek te vergroten evenals het promoten van vrijwilligerswerk” zegt Polonca Štritof, hoofd van het communicatie. Ze voegt daaraan toe dat het team ook een positieve bijdrage wil leveren aan de mileu wetgeving van Slovenië op lange termijn.

Tunesië, wat de schoonmaak op 25 maart organiseerdt, heeft nog geen geschiedenis om op terug te kijken. Het levendige team heeft hard en snel gewerkt en in een record tijd van slecht 6 weken hebben zij het voor elkaar gekregen om 22 verschillende steden in het gehele land deel te laten nemen. De turbulentie in het recente verleden van het land, heeft de organisatoren niet kunnen weerhouden. In plaats daarvan zien zij deze actie als een manier om het eigenaarschap van hun thuisland verder uit te drukken. “Destijds kwamen de mensen samen om een zich los te maken van een dictator en nu, moeten we ons nogmaals organiseren om ons los te maken van de vervuiling in ons land” zegt een van de initiatiefnemers van de schoonmaak, Wassin Chaabane. Hij geeft toe dat de voorbereidingsperiode voor de actie zeer intensief was waarbij het nodig was om groot en snel te handelen: “Om de actie te introduceren en om het probleem aan de kaak te stellen hebben we op 17 maart in het centrum van de stad een Flashmob georganiseert waaraan meer dan 5000 mensen hebben hieraan meegedaan, mannen, vrouwen, van jong tot oud. Het idee was om iedereen te laten dansen, todat 1 jonge een sukje papier op de grond liet vallen, en op dat moment stopte de hele wereld en stond iedereen stil. Slecht nadat een meisje het stukje papier oppakte en het in een afvalbak gooide kon het dansen verder gaan”, zegt Chaabane. Het Tunesische team werkt nauw samen met gemeenten om zeker te zijn dat het afval op veilige wijze behandelt wordt: “De gemeente, de overheid helpt ons om de afval weg te werken en zij zullen het naar een gecontroleerde afwerkplaats brengen” zegt Chaabane.

De World Cleanup 2012 actie calender van hier gevonden worden: https://www.letsdoitworld.org/cleanup_dates

Meer informatie –
Website: www.letsdoitworld.org
Facebook: http://www.facebook.com/letsdoitworld

PORTUGAL
Carlos Evaristo, initiatiefnemer
Tel: +351 919 000 693

E-mail: [email protected]
Website: http://www.amoportugal.org/
Facebook: http://www.facebook.com/LimparPortugal.org

SLOVENIË
Polonca Štritof, head of communications
Očistimo Slovenijo 2012
Tel.: +386 51 628 225
E-mail: [email protected]
Website: www.ocistimo.si
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Ekologi-brez-meja/

TUNISIË
Wassim Chaabane, initiatiefnemer
Tel.: +216 22 991 969
E-mail: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/club.environnement
Video van de flashmob: http://www.sfaxtv.net/reportages-610-0-Flash-mob-let-s-do-it-Tunisia–avec-club-ISBS-17-03-2012-Sfax.html
Aanvullende informatie:

De acties van World Cleanup 2012 worden aangedreven door Let’s Do It World – een ambitieuze civiele beweging die de inspanningen van mensen over de hele wereld samen wil brengen om een schone en gezonde wereld een realiteit te maken. De beweging begon vier jaar geleden in het Nordische land Estland waar 50.000 mensen samen kwamen om 10.000 ton illegaal gedumpt afval op te ruimen uit bermen, bossen en dorpen in slechts 5 uren. In de daarop volgende jaren verspreide de actie zich over 15 landen, India, Slovenië, Servië, Finland, Roemenië, Letland, Litouwen, Portugal, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne, Cambodja, Rusland, Hongarije en Brazilië.

Vanuit de individuele schoonmaak acties ontstond het idee om wereldwijd organisaties en leiders te verzamelen om een gezamenlijke actie op te bouwen: World Cleanup 2012, een serie van lokale, nationale en regionale schoonmaakacties die tussen 24 maart 2012 en 25 september 2012 plaats zullen vinden.

De lijst met landen die meedoen aan de actie is beschikbaar op de website van de beweging: www.letsdoitworld.org/countries